About

บล็อกนี้ทำขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราว และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในอเมริกาทั้ง ชีวิตการทำงาน ผู้คน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งทุกๆ คนสามารถเที่ยวไปพร้อมๆกัน ผ่านตัวหนังสือและภาพต่างๆ มากมาย โดยเราพยายามท่องเที่ยวไปให้ทั่วทั้งอเมริกา และนำมาบันทึกลงในบล็อกนี้แบบ รัว รัว